DroneHotel

Wat is DroneHotel?

Net als mensen hebben drones een veilige, tijdelijke verblijfplek nodig. DroneHotel verzorgt hotels voor drones om op een velige manier te kunnen overnachten.

Door het goede design en de slimme technologie gaat de klep van het hotel, zo gauw de drone aan komt vliegen, open. Hierdoor kan deze goed landen. Na het landen gaat de klep uiteraard weer dicht zo dat de drone een goed en veilig verblijf heeft. Tijdens de overnachting zal de drone opladen, als deze compatable is, zodat hij de volgende dag gereed is om er weer op uit te gaan. Hiernaast is het ook mogelijk om zelf een nieuwe accu erin te doen, mocht de pilot dit willen.

Dit soort DroneHotels kunnen zich op vele plekken bevinden. Ook zijn ze verplaatsbaar in het geval dit nodig mocht zijn. Meerdere DroneHotels kunnen ook eventueel naast elkaar geplaatst worden, zodat er vele drones tegelijkertijd kunnen worden opgeladen.