Counter Drone Systems

Veilig vliegen in de u-space

Veilig vliegen in de u-space(0-120 meter boven vaste grond) kan alleen als we weten wat er allemaal vliegt.

Er zijn vier soorten vliegende objecten.

  1. Aangemelde drones via een UTM of drone zichtbaar via DroneRadar24.nl

  2. Niet UTM aangemelde drones of illegaal vliegende drones

  3. Vliegtuigen, helikopters, zweefvliegtuigen, paragliders, modelvliegtuigen, ed

  4. Vogels

Aangemelde drones via een UTM

In een UTM (Drone Traffic Management) kun je alle actuele- en aangemelde dronevluchten zien. Actuele vluchten door Remote ID's die in verbinding staan met een UTM. Bij aangemelde vluchten ook voor drones met een broadcast RemoteID. Dit is niet real-time, dus moet bij aanmelden de vliegperiode gemeld worden. In een UTM zit een vorm van "deconflicting" waardoor je er vanuit kan gaan dat als alleen deze objecten in de u-space vliegen, het veilig zou moeten zijn.

Niet UTM aangemelde drones of illegaal vliegende drones

Problematischer zijn drones die niet aangemeld zijn. Dat kunnen drones, <250 gram, zonder camera, max 120 meter hoog en niet sneller dan 18m/s vliegen, zijn. We hebben totaal geen zicht op deze vliegende objecten maar bedenk wel dat ze ook gewoon 120 meter hoog mogen vliegen en met maximaal 68 km/u. Als zo'n drone tegen een luchttaxi of pakjesdrone aan vliegt, zijn de gevolgen niet te overzien. Piloten moeten wel de handleiding die bij een drone zit doornemen maar hoeven geen theorie- of praktijkexamen te doen. Verder is het verboden om te vliegen in de buurt van BVLOS (buiten het zicht van de piloot) drones of drones in de specifieke- of gecertificeerde categorie en. Of dat in de praktijk ook gedaan wordt, is de vraag.

Illegaal vliegende drones zullen het grootste gevaar gaan vormen voor de veiligheid in de u-space. Drone detectie is dan de enige manier om ze te zien zodat een UTM er rekening mee kan houden.

Vliegtuigen, helikopters, zweefvliegtuigen, paragliders, modelvliegtuigen, ed

Deze groep kunnen we verdelen in twee sub-groepen. Met een ADS-B zender en zonder. In principe heeft alles wat vliegt zo'n zender en zijn ze te volgen (tenzij het een geheime missie is) en in Nederland maakt LVNL op dit moment een koppeling tussen een UTM en hun ATM (Air Traffic Management). Met defensie zullen afspraken gemaakt moeten worden over de geheime missies als ze in de u-space vliegen.

Modelvliegtuigen hebben en hoeven geen identificatie mechanisme. Dat hoeft ook niet, want ze mogen alleen vliegen boven model vliegvelden tot 300 meter hoogte. Met een drone zal daar omheen gevlogen moeten worden.

Vogels

Grote vogels (gans, zwaan, ...) kunnen op het pad van een drone komen. Meestal kiezen ze eieren voor hun geld en ontwijken de drone. Grote roofvogels zouden hier anders over kunnen denken. Zover ons bekend zijn er nog geen manier om deze vogels af te schrikken en kunnen dus een gevaar vormen voor drones. Vergelijkbaar met vogels die in vliegtuigmotoren vliegen.

Drone detectie

Op dit moment bestaat nu een drone detectie systeem dat drones detecteert op meer dan 10 km rondom een (groot) vliegveld. Vaak staan daar één of meerdere droneradars die nauwkeurige informatie over vliegende objecten aangeeft.

Echter, heel het land wordt straks een vliegveld! Overal drone radarsystemen is niet wenselijk en duur. Het is zeker niet geschikt voor bebouwde omgeving. Elk bouwwerk creëert een blinde vlek erachter. Een sterke radar op grotere hoogte is een optie, maar de resolutie is nu nog niet hoog genoeg om drones te herkennen uit het signaal.

Natuurlijk kunnen we bewegende RF signalen hoger dan 4 meter detecteren, maar vaak zijn deze systemen merk specifiek. Detecteren van 4G of 5G signalen wordt al een stuk lastiger. Een RF signalen detector heeft een bereik van ongeveer 10km.

Dan is er nog de drone audio detector. Die herkent het specifieke geluid van een drone. Middels triangulatie kan de positie precies bepaald worden. Probleem is echter het bereik. Deze is vaak maar 3km en in een smalle hoek.

Als laatste zijn er nog de drone camera's met AI detectie. Die werken tot ongeveer 4 km en in een smalle hoek (afhankelijk van de lens).

Droneradar24

Op de app en website droneradar24 kunnen actuele drones en bij een UTM aangemelde drone routes, bekeken worden. Zie de sectie DroneRadar24 op deze site of op de site van DroneRadar24.nl Iedereen kan deze app gratis downloaden en gebruiken (wel met reclame). Door met de camera van de telefoon of tablet naar de drone te kijken, krijgt met informatie over de drone. Door privacybescherming is voor normale gebruikers de informatie beperkt. Mochten er geen gegevens van de drone bekend zijn, dan gaat het om een niet aangemelde drone of een illegale drone. Middels een knop in de app kan deze drone gemeld worden en wordt het luchtruim weer een stukje veiliger. Dit is sociale drone detectie.

Counter drone systemen

Op sommige plaatsen is het van essentieel belang dat drones zich aan de regels houden. Nu zijn dat CRTs (vliegvelden), justitiele inrichtingen, kritieke infrastructuur (hoogspanning, elektriciteits- en kerncentrales, ...), natuurgebieden (Natura2000). Deze is tot 1 juli 2021 te vinden op de no-fly-zone kaart van het Kadaster. Daarna gaat een nieuwe zoneringskaart gelden, die in de eerste helft van 2020 gemaakt wordt en vanaf 1 juli 2021 actief wordt.

De no-fly-zones en zones met specifieke regels zullen gehandhaafd moeten worden. Zover nu bekend wordt dat voor de openbare ruimte gedaan door de politie en bij de militaire ruimte door Defensie.

Er zijn diverse soorten counter drone systemen. Deze zijn:

 1. Elektromagnetische verstoring vanaf de grond

 2. Laser vanaf de grond

 3. Netten vanaf de grond

 4. Netten in de lucht (vanaf een drone)

 5. Elektromagnetische verstoring in de lucht (vanaf een drone)

Counterdrone Systems maakt gebruik van elektromagnetische verstoring in de lucht (vanaf een drone). Wilt u meer weten hoe dit werkt of een demonstratie, neemt u dan contact met ons op.

Disclaimer

Counter drone maatregelen bezitten en uitvoeren mag in Nederland alleen door bevoegd gezag.